Bộ giấy bọc vở ô ly - C1G2

38,000 đ

 • Bộ Giấy bọc vở kèm sticker Mây không cần cắt dán với các nút cài tiện lợi
 • 1 set Giấy bọc vở - giấy bao tập Mây gồm 8 tờ giấy bọc với thiết kế khác nhau và bộ sticker trang trí
 • Phù hợp với vở KT: 17x24 cm (vở ô ly cấp 1)
 • Chất liệu: Giấy định lượng 120gsm dày dặn, chắc chắn

Bộ giấy bọc sách vở kèm Sticker - C1T2

38,000 đ

 • Bộ Giấy bọc sách vở trơn kèm sticker Mây 
 • 1 set Giấy bọc sách vở - giấy bao tập Mây gồm 8 tờ giấy bọc với thiết kế khác nhau và bộ sicker trang trí
 • Kích thước giấy: 32x42 cm (Phù hợp với hầu hết mọi sách vở)
 • Bộ giấy bọc sách vở trơn để nguyên khổ giấy, không cắt sẵn để vừa với mọi kích cỡ sách vở
 • Chất liệu: Giấy định lượng 120gsm dày dặn, chắc chắn

Bộ giấy bọc sách vở kèm Sticker - C1T

38,000 đ

 • Bộ Giấy bọc sách vở trơn kèm sticker Mây 
 • 1 set Giấy bọc sách vở - giấy bao tập Mây gồm 8 tờ giấy bọc với thiết kế khác nhau và bộ sicker trang trí
 • Kích thước giấy: 32x42 cm (Phù hợp với hầu hết mọi sách vở)
 • Bộ giấy bọc sách vở trơn để nguyên khổ giấy, không cắt sẵn để vừa với mọi kích cỡ sách vở
 • Chất liệu: Giấy định lượng 120gsm dày dặn, chắc chắn

Bộ Giấy bọc vở cấp 1 - Mây C1B

38,000 đ

 

 • Bộ Giấy bọc sách vở kèm sticker Mây không cần cắt dán với các nút cài tiện lợi
 • 1 set Giấy bọc sách vở - giấy bao tập Mây gồm 8 tờ giấy bọc với thiết kế khác nhau và bộ sticker trang trí
 • Phù hợp với vở KT: 17x24 cm (vở ô ly cấp 1 và hầu hết sách các cấp)
 • Chất liệu: Giấy định lượng 120gsm dày dặn, chắc chắn

Bộ Giấy bọc vở cấp 1 - Mây C1G

38,000 đ

 

 • Bộ Giấy bọc vở kèm sticker Mây không cần cắt dán với các nút cài tiện lợi
 • 1 set Giấy bọc vở - giấy bao tập Mây gồm 8 tờ giấy bọc với thiết kế khác nhau và bộ sticker trang trí
 • Phù hợp với vở KT: 17x24 cm (vở ô ly cấp 1)
 • Chất liệu: Giấy định lượng 120gsm dày dặn, chắc chắn

Bộ Giấy bọc vở cấp 2 - Mây C2Y

38,000 đ

 

 • Bộ Giấy bọc vở kèm sticker Mây không cần cắt dán với các nút cài tiện lợi
 • 1 set Giấy bọc vở - Giấy bao tập Mây gồm 8 tờ giấy bọc với thiết kế khác nhau và bộ sticker trang trí
 • Phù hợp với vở KT: 18x25cm (vở kẻ ngang cấp 2 & 3)
 • Chất liệu: Giấy định lượng 120gsm dày dặn, chắc chắn