Thiệp tặng mẹ - MD03-16

11,000 đ

  • Thiệp tặng mẹ (Mother's Day) - Thiệp Greenwood
  • Kích thước: 10.5x15cm
  • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
  • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tặng mẹ MD01

11,000 đ

  • Thiệp tặng mẹ (Mother's Day) - Thiệp Greenwood
  • Kích thước: 10.5x15cm
  • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
  • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc