Thiệp cảm ơn ép nhũ - TYP04

22,000 đ

  • Thiệp cảm ơn Thank you - Thiệp Greenwood cao cấp, chữ ép nhũ
  • Kích thước: 13x19cm
  • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
  • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc