Thiệp chúc mừng- Thiệp Grey nhỏ 07JB14 - 7.5x10.5cm

5,000 đ

 • Thiệp chúc mừng Grey - Congratulations card
 • Kích thước khi gập: 7.5x10.5cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thinking of you - Thiệp ép nhũ ATP03

22,000 đ

 

 • Thiệp Thinking of you - Thiệp Greenwood cao cấp, chữ ép nhũ
 • Kích thước: 13x19cm (KT khi mở: 26x19cm) 
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Shine for you - Thiệp giấy Kraft TP16

11,000 đ

 • Thiệp The stars shine for you - Thiệp Greenwood giấy Kraft
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Chất liệu: Giấy Kraft thân thiệp với môi trường
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc
- 50% Missing you - Thiệp Tlive 1056

Missing you - Thiệp Tlive 1056

32,000 đ

16,000 đ

 

 • Thiệp missing you - Thiệp Tlive
 • Mặt trong thiệp để trống để viết lời chúc 
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)
- 50% You are in my thoughts - Thiệp tình yêu Tlive 1058

You are in my thoughts - Thiệp tình yêu Tlive 1058

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu You are my thoughts - Thiệp Tlive  
 • Lời chúc bên trong thiệp: "Hope you're having a good day today"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)
- 50% Thiệp chia tay Sweet memories - Tlive 1052

Thiệp chia tay Sweet memories - Tlive 1052

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp chia tay Sweet Memories - Thiệp Tlive 1052
 • Lời chúc bên trong thiệp: "If I had a flower for every time I thought of you, I could have a garden to walk in forever"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

- 50% Thiệp Missing you - Tlive 1049

Thiệp Missing you - Tlive 1049

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp missing you Tlive
 • Lời chúc bên trong thiệp: "I just want to hug you so much right now"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

Thiệp tình yêu Love - MU05-16

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc