Túi chúc mừng năm mới to T45 - 40x32x16cm

29,900 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 40x32x16 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi chúc mừng năm mới T44 - 40x32x12.5cm

25,000 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 40x32x12.5cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi chúc mừng năm mới to T43 - 40x32x16cm

29,900 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 40x32x16 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi chúc mừng năm mới T42 - 40x32x12.5cm

25,000 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 40x32x12.5cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi giấy đựng quà T27 – 21x25x10cm

18,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi quà tặng
 • Kích thước: 21x25x10cm (Túi dọc)
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ, dày dặn, chắc chắn

Túi giấy đựng quà T17B - giấy Kraft 18x24x8cm

15,000 đ

 • Túi giấy đựng quà
 • Kích thước: 18x24x8cm
 • Chất liệu: Giấy Kraft 250gsm thân thiện môi trường

Túi giấy đựng quà T16B - giấy Kraft 18x24x8cm

15,000 đ

 • Túi giấy đựng quà
 • Kích thước: 18x24x8cm
 • Chất liệu: Giấy Kraft 250gsm thân thiện môi trường

Túi giấy đựng quà T11B - 18x24x8cm

16,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi quà tặng
 • Kích thước: 18x24x8cm (Túi dọc)
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ, dày dặn, chắc chắn

Túi giấy đựng quà T10B - 18x24x8cm

16,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi quà tặng
 • Kích thước: 18x24x8cm (Túi dọc)
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ, dày dặn, chắc chắn

Túi giấy đựng quà T22B - 25x33x12cm

23,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi quà tặng
 • Kích thước: 25x33x12cm (Túi dọc)
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ, dày dặn, chắc chắn
 

Túi giấy đựng quà T22 - 25x33x12cm

23,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi quà tặng
 • Kích thước: 25x33x12cm (Túi dọc)
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ, dày dặn, chắc chắn

Túi đựng quà Tết T15 - 31x40x12.5cm

22,000 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 31x40x12.5cm
 • Chất liệu: Giấy Kraft thân thiện môi trường

Túi đựng rượu T39B - Túi Greenwood 15x33x15

21,000 đ

 • Túi đựng rượu Greenwood
 • Kích thước: 15x33x15cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi đựng rượu T39 - Túi Greenwood 15x33x15

21,000 đ

 • Túi đựng rượu Greenwood
 • Kích thước: 15x33x15cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi đựng rượu T38B - Túi Greenwood 12.5x35x8.5

19,900 đ

 • Túi đựng rượu Greenwood
 • Kích thước: 12.5x35x8.5cm 
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi đựng quà Tết 04 - ngang 40x32x12.5cm

23,000 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 40x32x12.5cm
 • Chất liệu: Giấy Kraft thân thiện môi trường

Túi đựng rượu T38 - Túi Greenwood 12.5x35x8.5

19,900 đ

 • Túi đựng rượu Greenwood
 • Kích thước: 12.5x35x8.5cm 
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi đựng quà Tết T18 - 31x40x12.5cm

25,000 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi giấy chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 31x40x12.5cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi đựng quà Tết T19 - 27x35x10.5cm

22,000 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi giấy chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 27x35x10.5cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi đựng quà Tết T12 - 40x32x12.5cm

25,000 đ

 

 • Túi đựng quà Tết, Túi giấy chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 40x32x12.5cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi Tết, túi chúc mừng năm mới T33 - Túi Greenwood 31x40x12.5

25,000 đ

• Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới Greenwood

• Kích thước: 31x40x12.5cm

• Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi đựng quà Tết giấy Kraft T32 - Túi Greenwood 32x40x12.5

23,000 đ

 • Túi đựng quà Tết giấy Kraft, Túi chúc mừng năm mới Greenwood
 • Kích thước:  32x40x12.5
 • Chất liệu: Giấy Kraft thân thiện môi trường
HOT Túi chúc mừng năm mới to T25 - 32x40x16cm

Túi chúc mừng năm mới to T25 - 32x40x16cm

29,900 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 32x40x16cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi Tết, túi chúc mừng năm mới T31 - Túi Greenwood 32x40x16

29,900 đ

• Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới Greenwood

• Kích thước: 32x40x16cm

• Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

HOT Túi chúc mừng năm mới to T26 - 40x32x16cm

Túi chúc mừng năm mới to T26 - 40x32x16cm

29,900 đ

 • Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới
 • Kích thước: 40x32x16cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi Tết, túi chúc mừng năm mới T30 - Túi Greenwood ngang 40x32x16

29,900 đ

• Túi đựng quà Tết, Túi chúc mừng năm mới Greenwood

• Kích thước: 32x40x16cm

• Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi giấy, túi đựng rượu đôi T40B - Túi Greenwood 26x35x17cm

29,900 đ

• Túi giấy Greenwood, Túi đựng rượu đôi T40 

• Kích thước:  26x35x17cm

• Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi giấy, túi đựng rượu đôi T40 - Túi Greenwood 26x35x17cm

29,900 đ

• Túi giấy Greenwood, Túi đựng rượu đôi T40 

• Kích thước:  26x35x17cm

• Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

Túi giấy đựng quà T29 - 27x20x11cm

18,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, Túi quà tặng, túi giấy, túi đựng quà Greenwood 
 • Kích thước: 27x20x11cm (Túi ngang)
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ, dày dặn, chắc chắn

Túi giấy đựng quà ép nhũ T28 - 31x24x11cm

24,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, Túi quà tặng, túi giấy, túi đựng quà Greenwood 
 • Kích thước: 31x24x11cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ, dày dặn, chắc chắn
 • Túi giấy T28 được ép nhũ vàng phần chữ, giúp túi thêm sang trọng lịch sự
HOT Túi giấy đựng quà T21 – 21x25x10cm

Túi giấy đựng quà T21 – 21x25x10cm

18,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi quà tặng
 • Kích thước: 21x25x10cm (Túi dọc)
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ, dày dặn, chắc chắn
HOT Túi giấy đựng quà T08 - 22x28x10cm

Túi giấy đựng quà T08 - 22x28x10cm

17,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi quà tặng
 • Kích thước: 22x28x10cm Túi ngang
 • Chất liệu: Giấy Kraft Nhật 280gsm dày dặn

Túi giấy đựng quà T17 - giấy Kraft 18x24x8cm

15,000 đ

 • Túi giấy đựng quà
 • Kích thước: 18x24x8cm
 • Chất liệu: Giấy Kraft thân thiện môi trường

 

Túi giấy đựng quà T16 - giấy Kraft 18x24x8cm

15,000 đ

 • Túi giấy đựng quà
 • Kích thước: 18x24x8cm
 • Chất liệu: Giấy Kraft thân thiện môi trường

 

Túi giấy đựng quà T11 - 18x24x8cm

16,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi giấy cán mờ
 • Kích thước: 18x24x8cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ

 

Túi giấy đựng quà T10 - 18x24x8cm

16,000 đ

 • Túi giấy đựng quà, túi giấy cán mờ
 • Kích thước: 18x24x8cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory 250gsm cán mờ