Thiệp ngày lễ tình nhân Valentine 14-2 - Greenwood VL15

11,000 đ

 • Thiệp Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp ngày lễ tình nhân Valentine 14-2 - Greenwood VL14

11,000 đ

 • Thiệp Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp ngày lễ tình nhân Valentine 14-2 - Greenwood VL13

11,000 đ

 • Thiệp Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Love LU38

11,000 đ

 

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Love LU37

11,000 đ

 

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Love LU36

11,000 đ

 

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Love LU35

11,000 đ

 

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc
- 50% You are amazing - Thiệp Tlive 1055

You are amazing - Thiệp Tlive 1055

32,000 đ

16,000 đ

 

 • Thiệp You are amazing - Thiệp Tlive  
 • Mặt trong thiệp để trống để viết lời chúc 
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)
- 50% Thiệp tình yêu Love - Tlive 1054

Thiệp tình yêu Love - Tlive 1054

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Tlive 1054
 • Lời chúc bên trong thiệp:"Thank you for bringing the JOY to my heart, BEAUTY to my world, and LOVE to my life"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)
- 50% You are in my thoughts - Thiệp tình yêu Tlive 1058

You are in my thoughts - Thiệp tình yêu Tlive 1058

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu You are my thoughts - Thiệp Tlive  
 • Lời chúc bên trong thiệp: "Hope you're having a good day today"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

Thiệp tình yêu Love - cỡ to CLU06

25,000 đ

 

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Greenwood cỡ to
 • Kích thước: 16x24cm (KT khi mở: 32x24cm) 
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc
- 50% I love being us - Tlive 1053

I love being us - Tlive 1053

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu Tlive - I love being us
 • Lời chúc in trong thiệp: Thank you for always being there for me. Love you lots
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Chất liệu: Thiệp Tlive được in trên chất liệu giấy được cấp giấy chứng nhận FSC, thân thiện với môi trường
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

- 50% Thiệp tình yêu Love - Tlive 1051

Thiệp tình yêu Love - Tlive 1051

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu Tlive - Love card
 • Lời chúc bên trong thiệp: "...who has the most amazing, beautiful, intelligent girlfriend in the word. Have a sweet day, with love"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)
- 50% Thiệp tình yêu hài hước Love - Tlive 1050

Thiệp tình yêu hài hước Love - Tlive 1050

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu Tlive - Love card
 • Lời chúc bên trong thiệp: "You own my heart and ass" 
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)
- 50% Thiệp tình yêu - Tlive 1048

Thiệp tình yêu - Tlive 1048

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu Tlive - 1048
 • Lời chúc bên trong thiệp: "Love our life together. Love you"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)
- 50% Thiệp tình yêu Tlive 1040

Thiệp tình yêu Tlive 1040

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu Tlive - 1040
 • Lời chúc bên trong thiệp: "You are on my mind a lot these days"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

Thiệp Valentine - Greenwood VL08

11,000 đ

 • Thiệp Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp Valentine - Greenwood VL07

11,000 đ

 • Thiệp Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc
- 50% Thiệp tình yêu Love - Tlive 1047

Thiệp tình yêu Love - Tlive 1047

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu "you mean a lot to me" 
 • Lời chúc bên trong thiệp: "You mean a lot to me... much more than you'd ever know"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

- 50% Thiệp tình yêu Beside you - Tlive 1046

Thiệp tình yêu Beside you - Tlive 1046

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu Beside you 
 • Lời chúc bên trong thiệp: 
  "When you and I are grey
  When youth has gone and life is dimming
  I promise that I'll stay
  Beside you, like we were beginning"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

- 50% Till there was you - Tlive 1045

Till there was you - Tlive 1045

37,000 đ

18,500 đ

 

 • Thiệp tình yêu "Till there was you" - Tlive 1045
 • Lời chúc bên trong thiệp:
  "There was love all around
  But I never heard it singing
  No, I never heard it at all
  ..Till there was you"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

Thiệp tình yêu Valentine - VL06-16

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Valentine - VL05-16

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc
- 50% Thiệp tình yêu Love - Tlive 1036

Thiệp tình yêu Love - Tlive 1036

35,000 đ

17,500 đ

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Tlive 1036
 • Lời chúc bên trong thiệp:"I want to spend every moment by your side"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

Thiệp tình yêu Valentine - VL01

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Valentine - VL02

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Valentine - VL04

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Valentine - VL03

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

With all my butt - Greenwood LU14

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Love - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc
- 50% Thiệp Thinking about you - Tlive 1035

Thiệp Thinking about you - Tlive 1035

35,000 đ

17,500 đ

 • Thiệp tình yêu Thinking about you - Thiệp Tlive 1035
 • Lời chúc bên trong thiệp:"Every thought of you brings a happy smile"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

Love - Tlive 1037

30,000 đ

15,000 đ

Blank inside
Size: 12x18cm