Thiệp tình yêu Valentine - VL05-16

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp sinh nhật Birthday - Tlive 2030

37,000 đ

 • Thiệp sinh nhật Birthday - Thiệp Tlive
 • Lời chúc bên trong thiệp:"May all your dreams come true, because you deserve the very best"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

Thiệp sinh nhật Birthday - Tlive 2028

32,000 đ

 • Thiệp sinh nhật Birthday - Thiệp Tlive
 • Mặt trong thiệp để trắng để tự ghi lời chúc
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

Thiệp sinh nhật Birthday - Tlive 2025

37,000 đ

 • Thiệp sinh nhật Birthday - Thiệp Tlive
 • Lời chúc bên trong thiệp: "May your birthday be filled with sunshine & smiles, laughter, love and cheer.."
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

Thiệp sinh nhật Birthday - Tlive 2024

37,000 đ

 • Thiệp sinh nhật Birthday - Thiệp Tlive
 • Lời chúc bên trong thiệp: "Sending your way a bouquet of happiness to wish you a very Happy birthday!"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

Thiệp tình yêu Valentine - VL01

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Valentine - VL02

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tình yêu Valentine - VL03

11,000 đ

 • Thiệp tình yêu Valentine - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp tặng mẹ MD01

11,000 đ

 • Thiệp tặng mẹ (Mother's Day) - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp Good luck - GL02

11,000 đ

 • Thiệp chúc mừng Congratulations - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Missing You - Greenwood MU02

11,000 đ

 • Thiệp missing you - Thiệp Greenwood
 • Kích thước: 10.5x15cm
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì
 • Mặt trong thiệp để trắng để ghi lời chúc

Thiệp sinh nhật Birthday - Thiệp Tlive 6009

37,000 đ

 • Thiệp sinh nhật Birthday - Thiệp Tlive
 • Lời chúc bên trong thiệp: "wishing you a special day filled with happiness
  and everything you enjoy"
 • Mỗi thiệp kèm theo 1 chiếc phong bì lịch sự
 • Kích thước: 12x18cm (KT khi mở: 24x18cm)

 

Good Friend - Greenwood BFS01

23,000 đ

Blank inside
Size: 16x24cm